Zonal Convener

SR. No.

Designation

Name

State

1-

West Zone Convener

(Goa, Gujarat, Mumbai, Div-Daman,

CBSETBCPB, Dadar Nagar Haweli & Rajasthan)

Shri Mohd. Munshi Khan

Rajasthan

2-

South Zone Convener

(Karnataka, Tamilnadu, Puducherry

A.P., Kerala, Andaman & Nicobar, Telengana & Lakshadweep)

Shri P. Gangadhariah

Karnataka

3-

Central Zone Convener

(M.P., Chhattisgarh, Maharashtra, Madhya Bharat, Vidharbha, Odisha & U.P.)

Shri Rajkumar Kaithwas

Vidharbha

4-

North Zone Convener

(Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh,

H.P., J&K, Ladakh, Western U.P. & Uttarakhand)

Shri Amjad Usmani

Uttarakhand

5-

East Zone Convener

(Assam, A.I.I.B., Arunachal, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura & West Bengal)

Shri MD. Jawaid Anwer

Bihar

TOP